-- Over Esther

-- Over Esther --

-- Esther als coach

-- Esther als coach --

Vitaliteit

Vitaliteit is de emotionele, mentale en fysieke vrijheid om jezelf maximaal te kunnen ontplooien en daarmee de kwaliteit van het leven te vergroten. Als vitaliteitscoach houd ik mij bezig met de drie facetten van vitaliteit, te weten: voeding, beweging en beleving. Deze drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In mijn werk als vitaliteitscoach streef ik ernaar mijn cliënten de juiste handvatten aan te reiken, zodat zij de maximale capaciteit uit het leven kunnen halen.Vitaliteitscoach

Een vitalere levensstijl is het maximale uit jezelf halen. Onder andere door te leren goed en functioneel te bewegen. Fysieke trainingen verzorg ik zowel voor particulieren als voor bedrijven. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier onderaan de website.

Spreker

Als ervaren spreker houd ik mij bezig met de raakvlakken tussen topsport en het bedrijfsleven. Vitaliteit is de kwaliteit van het leven vergroten, door het maximale uit jezelf te halen. Voor topsporters vanzelfsprekend, in het bedrijfsleven zien we dit steeds meer vanzelfsprekend worden. Maar hoe doe je dat? Welke handvatten zijn er? Laat je inspireren door mijn verhaal of vraag advies voor een verhaal op maat. Wat past bij uw bedrijf? Neem tijdig contact op via het contactformulier onderaan de website om lange wachttijden te voorkomen!

Consultant

Vitaliteit is de kwaliteit van het leven vergroten, door het maximale uit jezelf te halen. Een vitaal bedrijf heeft vitale werknemers die maximale kwaliteit kunnen leveren en nog energie overhouden aan het eind van de dag. Maar hoe doen pak je dit aan? Tijdens een kennismakingsgesprek luister ik naar de wensen van het bedrijf, ligt ik graag mijn visie toe en kijken we samen welke pijlers van vitaliteit aandacht verdienen binnen uw organisatie. Neem voor een kennismakingsgesprek contact op via het contactformulier onderaan de website.

Voedingsdeskundige

Behalve beleving en beweging is ook voeding een van de pijlers van vitaliteit. Een voedingsadvies op maat maken is een van mijn specialiteiten. Of je nou topsporter bent, of juist iemand die (nog) niet van bewegen houdt, een voedingsschema dat past bij jouw levensstijl is voor mij geen enkel probleem. Ben jij op zoek naar persoonlijke begeleiding op het gebied van voeding neem dan snel contact op via het contactformulier onderaan de website!

Locatie

-- Contact

-- Contact --

2014 © Esther Akihary |
topbar banner
Disclaimer
Privacyverklaring Akihary Coaching

Jouw privacy wordt gerespecteerd. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden aangevuld om klaar te zijn voor de nieuwe Europese privacywetgeving. Uitvoerige informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG geeft bezoekers het recht hun gegevens in te zien, te verwijderen en aan te passen. Daarnaast moeten zij expliciete toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens. De regelgeving gaat om privacy en met name om de bescherming van tot de persoon herleidbare data. Voor de omgang met je gegevens of het privacybeleid van websites die je via links op deze website gevonden hebt, zijn wij niet verantwoordelijk. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van betreffende websites. Vrijwaring Deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat de informatie onvolledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar is. Akihary Coaching is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie, noch voor eventuele directe of indirecte schade door het gebruik van deze website. Het is niet toegestaan de informatie op deze website te verveelvoudigen voor commercieel gebruik. Het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of het op enigerlei wijze openbaar maken van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Akihary Coaching. Voor inhoudelijke informatie van websites die door bepaalde links op deze website wordt gevonden zijn wij evenmin aansprakelijk, omdat die informatie niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd of onderhouden. Wij raden je aan onafhankelijk inlichtingen in te winnen over juistheid van die informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Mocht je niet tevreden zijn over de informatie op deze website, vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op. Privacyverklaring Akihary Coaching Akihary Coaching, gevestigd aan Bernhardstraat 2, 5527 AZ Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens http://www.estherakihary.com Bernhardstraat 2 5527 AZ Hapert +31 621592551 Esther Akihary is de Functionaris Gegevensbescherming van Akihary Coaching zij is te bereiken via esther@estherakihary.com Persoonsgegevens die wij verwerken Akihary Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Bankrekeningnummer Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Akihary Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Akihary Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Akihary Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Akihary Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akihary Coaching) tussen zit. Akihary Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: -Wordpress voor het onderhouden van de website. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 Persoonsgegevens: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Personalia: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Adres: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Bankrekening: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Akihary Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Delen van persoonsgegevens met derden Akihary Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Akihary Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken Akihary Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Akihary Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@estherakihary.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Akihary Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Akihary Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via esther@estherakihary.comtopbar banner
Disclaimer
Privacyverklaring Akihary Coaching

Jouw privacy wordt gerespecteerd. Daarom hebben wij onze algemene voorwaarden aangevuld om klaar te zijn voor de nieuwe Europese privacywetgeving. Uitvoerige informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG geeft bezoekers het recht hun gegevens in te zien, te verwijderen en aan te passen. Daarnaast moeten zij expliciete toestemming geven voor het gebruik van hun gegevens. De regelgeving gaat om privacy en met name om de bescherming van tot de persoon herleidbare data. Voor de omgang met je gegevens of het privacybeleid van websites die je via links op deze website gevonden hebt, zijn wij niet verantwoordelijk. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van betreffende websites. Vrijwaring Deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat de informatie onvolledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar is. Akihary Coaching is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie, noch voor eventuele directe of indirecte schade door het gebruik van deze website. Het is niet toegestaan de informatie op deze website te verveelvoudigen voor commercieel gebruik. Het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of het op enigerlei wijze openbaar maken van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Akihary Coaching. Voor inhoudelijke informatie van websites die door bepaalde links op deze website wordt gevonden zijn wij evenmin aansprakelijk, omdat die informatie niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd of onderhouden. Wij raden je aan onafhankelijk inlichtingen in te winnen over juistheid van die informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. Mocht je niet tevreden zijn over de informatie op deze website, vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op. Privacyverklaring Akihary Coaching Akihary Coaching, gevestigd aan Bernhardstraat 2, 5527 AZ Hapert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens http://www.estherakihary.com Bernhardstraat 2 5527 AZ Hapert +31 621592551 Esther Akihary is de Functionaris Gegevensbescherming van Akihary Coaching zij is te bereiken via esther@estherakihary.com Persoonsgegevens die wij verwerken Akihary Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Bankrekeningnummer Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Akihary Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - gezondheid Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Akihary Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Akihary Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Akihary Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Akihary Coaching) tussen zit. Akihary Coaching gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: -Wordpress voor het onderhouden van de website. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 Persoonsgegevens: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Personalia: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Adres: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Bankrekening: 5 jaar - Wij houden de termijn aan van de fiscale bewaarplicht Akihary Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Delen van persoonsgegevens met derden Akihary Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Akihary Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken Akihary Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Akihary Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar esther@estherakihary.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Akihary Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Akihary Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via esther@estherakihary.com